Download Monitor là plugin được phát triển bởi Never5 dành cho việc quản lý tải lên và tải về trên WordPress.

Download Monitor plugin được cung cấp hoàn toàn miễn phí trên kho ứng dụng của WordPress.org và TheDevKit phân phối những add-on bản quyền để mở rộng tính năng của plugin này

+
20/06/20184.0.0
60.000 
+
20/01/20184.0.0
60.000 
+
17/02/20194.0.1
60.000 
+
17/02/20194.1.2

Download Monitor

Download Monitor Page AddOn

60.000 
+
02/03/20184.0.0

Download Monitor

Download Monitor Amazon S3

60.000 
+
14/11/20161.0.0
60.000 
+
05/04/20171.6.0
60.000 
+
06/03/20184.0.0
60.000 
+
10/03/20194.2.0

Download Monitor

Download Monitor Captcha

60.000 
+
26/08/20174.0.0
60.000 
+
14/11/20161.0.0
60.000 
+
14/11/20161.2.1
60.000